BlogTin tức

Sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh

Bên cạnh hình thức thanh toán trên hóa đơn có bắt buộc không, thì việc áp dụng sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được xem là vấn đề đang được đặc biệt quan tâm hiện nay. Vậy những trường hợp hộ kinh doanh nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử? Và việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh được quy định cụ thể như thế nào?

2 trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điểm 4 Điều 12 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định 2 trường hợp hộ kinh doanh phải áp dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:

Hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện sổ sách kế toán, sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên và có doanh thu năm trước liền kề từ 03 (ba) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng hoặc có doanh thu năm trước liền kề từ 10 (mười) tỷ đồng trở lên trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Hộ, cá nhân kinh doanh không thuộc diện bắt buộc nhưng có thực hiện sổ sách kế toán, có yêu cầu thì cũng được áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (119) quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Để triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 119 có hiệu lực.

Trong thời gian từ thời điểm hiệu lực Nghị định số 119  đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119  cùng với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.   

Hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốnHướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế TNCN từ đầu tư vốn 

Những điểm hạn chế khi không có mã số thuế cá nhân

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử, thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51  và Nghị định số 04 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến ngày 31/10/2020.

Như vậy, hộ kinh doanh khi đáp ứng đủ các điều kiện trên thì bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Đối với việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử của Hộ kinh doanh sẽ thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về hóa đơn theo quy định.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về các trường hợp hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh.

Rate this post

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button