Tin tức

Quy định về hóa đơn điện tử kể cần lưu ý kể từ 01/11/2020

Kể từ ngày 01/11/2020 các doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử và việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được thực hiện theo Thông tư 68/2019 và Nghị định 119/2018. Đối với quy định viết tắt trên hóa đơn thì vẫn được thực hiện theo các quy định pháp luật chung về hóa đơn. Cùng tìm hiểu các quy định về hóa đơn điện tử sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020 ngày trong bài viết dưới đây.
Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
Kể từ 1/11/2020 khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần lưu ý, hồ sơ đăng ký chỉ cần nộp Tờ khai Đăng ký/Thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu số 01 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP để đăng ký sử dụng HĐĐT với cơ quan thuế. Sau 01 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ) Cơ quan thuế sẽ gửi Thông báo Về việc chấp nhận/ không chấp nhận sử dụng HĐĐT cho đơn vị qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.


Chuyển đổi HĐĐT sang chứng từ giấy
Từ giờ đến 31/10/2020 doanh nghiệp vẫn có thể chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy theo Thông tư 32/2011/TT-BTC khi:
Người bán muốn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hoá hữu hình trong quá trình lưu thông và chỉ được chuyển đổi một lần;
Người mua, người bán được chuyển đổi HĐĐT sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.
Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 1/11/2020, doanh nghiệp chỉ được áp dụng quy định chuyển đổi HĐĐT sang chứng từ giấy để ghi sổ, theo dõi theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về giao dịch điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP.
Đối với thời điểm lập hóa đơn điện tử
Kể từ ngày 1/11/2020, thời điểm lập sẽ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1e Điều 3 Thông tư 68/2019/TT-BTC: “Thời điểm lập HĐĐT xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm (ví dụ: ngày 30 tháng 4 năm 2019) và phù hợp với hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.”
Ký hiệu và đánh số HĐĐT
Từ 1/11/2020, hóa đơn điện tử sẽ bỏ mẫu số hóa đơn. Đồng thời, số hóa đơn gồm tối đa 8 chữ số từ 1 – 99999999. Bên cạnh đó, ký hiệu HĐĐT cũng được thay đổi theo Điểm a.2, khoản 1, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC.

>> Sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh
Ngoài những nội dung có sự thay đổi này thì các quy định khác về hóa đơn điện tử nhìn chung vẫn đang được triển khai giống như cách mà các doanh nghiệp hiện đang thực hiện. Do đó, những thay đổi mới này chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp.
Như vậy có thể thấy đã có những thay đổi khác biệt về việc lập và sử dụng hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020. Hiện tại, theo thống kê, hầu hết các doanh nghiệp đã tiến hành chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy trước thời hạn bắt buộc. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội thì sẽ bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử trước ngày 30/9/2020. Có thể thấy, không còn nhiều thời gian cho doanh nghiệp chuyển đổi, đây là khoảng thời gian cuối cùng để tìm hiểu và nắm rõ các quy định của pháp luật về hóa đơn, các nghiệp vụ về hóa đơn, cùng với đó là việc tìm kiếm nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử uy tín, chất lượng để tiến hành phối hợp.

>> Tự ý nghỉ việc có lấy lại được sổ bảo hiểm xã hội?
Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được những nội dung quan trọng trong quy định về hóa đơn điện tử kể từ ngày 01/11/2020 để có thể triển khai thực hiện được tốt nhất.

Rate this post

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button